Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού


Ιστορικά στοιχεία

Η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού, ιδρύθηκε το 1984.

Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη και η προαγωγή του Βελονισμού.
Προς επίτευξη του σκοπού αυτού μπορεί ιδιαίτερα:

* Να διοργανώνει Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια Βελονισμού.
* Να χορηγεί υποτροφίες για μετεκπαίδευση Ελλήνων ιατρών.
* Να συνεργάζεται με όλους τους Ιατρικούς φορείς και Ιατρικές ερευνητικές ομάδες με σκοπό την βελτίωση τις προσφοράς της Ιατρικής στον άνθρωπο, γενικότερα.
* Να συμμετέχει στην διδασκαλία του βελονισμού στις Ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων.
* Να διαφυλάσσει το κύρος και την επιστημονικότητα εφαρμογής του Βελονισμού.

Η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού έχει οργανώσει οκτώ (8) Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια Βελονισμού με διεθνή συμμετοχή και προγραμματίζει την συνέχισή τους, όπως και άλλες ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες.

Ο αγώνας της Π.Ι.Ε.Β. για την αναγνώριση της ιατρικής οντότητας του βελονισμού και την καθιέρωσή του στην Ελλάδα ήταν και είναι συνεχής. Επίσης, μεγάλος, ήταν και είναι ο ζήλος όλων των άξιων μελών της για την θεραπευτική αποτελεσματικότητα του βελονισμού στους ασθενείς.

Η πρόταση για την χρησιμοποίηση των όρων "Πανελλήνια" και "Ιατρική" στις υπάρχουσες "εταιρείες βελονισμού" έγινε από τον γιατρό ειδικευμένο στον Βελονισμό Χριστ. Γ. Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι και ιδρυτής αυτής, με συνιδρυτές γιατρούς ειδικευμένους στον βελονισμό.

Ιδρυτικά μέλη
Χριστ. Γ. Μαρκόπουλος, Χρήστος Οικονομόπουλος, Κώστας Κουτούδης, Γιάγκος Καράβης, Γεώργιος Γαβαλάς, 'Εφη Ξαρχάκου, Ελευθέριος Κεχαγιαδάκης, Δημήτριος Σακελλαρόπουλος, Αμαλία Παρούση, Ελένη Γκόνου, Αναστασία Καραμούζη, Μαρίκα Θεοχαροπούλου, Νικόλαος Σαλβαράς, Βασίλειος Πουλιανάκης, Χαράλαμπος Π. Σταυρίδης, Αικατερίνη Αγγελοπούλου, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, Παρασκευή Κόκκαλη κ.ά..

Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος: Χριστ. Γ. Μαρκόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Κεχαγιαδάκης
Γενικός Γραμματέας: Αμαλία Παρούση
Ταμίας: Δημήτριος Ζάγκλης
Ειδική Γραμματέας: Κωνσταντίνα Θοδωράτου
Μέλη: Ελένη Θεοχαροπούλου, Νίκος Χαβρεδάκης, Σεργκέι Σαμπούτιν, Γιάσερ Τοκατλή


Εκπρόσωπος στην ICMART: Κωνσταντίνα Θεοδωράτου, η οποία είναι και ταμίας της ICMART.
Αθήνα, 7 - 8 Οκτωβρίου 1995. Από αριστερά, οι γιατροί: Δημήτριος Ζάγκλης, Χρήστος Οικονομόπουλος,
Χριστ. Γ. Μαρκόπουλος, Βασίλειος Δημητρίου, Αλμπέρτος 'Αντζελ και Ηλίας Κωνσταντινίδης.Από αριστερά, οι γιατροί: Κωνσταντίνος Πουρναρόπουλος (στο βήμα), Γεώργιος Γαβαλάς,
Βασίλειος Πουλιανάκης, Χρήστος Οικονομόπουλος, Χριστ. Γ. Μαρκόπουλος,
Δημήτριος Σακελλαρόπουλος, Αμαλία Παρούση και Λευτέρης Κεχαγιαδάκης